1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.palpalbaldai.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB „Trys paletės“, įmonės kodas 305196577, PVM mokėtojo kodas  LT100012906116, adresas korespondencijai – Lietaus g. 5, Budrių k., LT-53279 Kauno r., Lietuva, elektroninio pašto adresas – klientams@palpalbaldai.lt.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.palpalbaldai.lt

1.3. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja apmokėjimo tvarką, pristatymo tvarką, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes, asmens duomenų valdymą.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau su “Palpalbaldai.lt” taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos apmokėjimo tvarkos, pristatymo tvarkos, prekių kokybės garantijos, prekių grąžinimą ir keitimo, asmens duomenų valdymo bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu “Palpalbaldai.lt” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.3. Internetinės parduotuvės “Palpalbaldai.lt” prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

2.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

2.4.3. juridiniai asmenys;

2.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes “Palpalbaldai.lt” internetinėje parduotuvėje.

2.6. Visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

  1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą ir pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “Palpalbaldai.lt” tikslais.

3.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “Palpalbaldai.lt”, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

  1. Atsakomybė

4.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

4.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  1. Apsikeitimas informacija

5.1. Pardavėjas užsakymo patvirtino pranešimą siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.